I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Liceum Rekrutacja

Liceum – rekrutacja 2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów dla absolwentów szkoły podstawowej  w roku szkolnym  2023/2024:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 1/2023.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Jelenia Góra na rok szkolny 2023/2024.

 

Kandydaci rejestrują się na stronie :
https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2023/2024

Klasa A
Przedmioty rozszerzone: matematyka – fizyka – język angielski

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

Profil przeznaczony dla uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych.  Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotów rozszerzonym w tym profilu przeznaczone jest dla tych, którzy planują studiować : matematykę, fizykę, architekturę,

automatykę i robotykę, budownictwo, elektronikę, telekomunikację, energetyka, informatykę, inżynieria biomedyczna, inżynierię materiałową, logistykę, lotnictwo i kosmonautykę, budowę maszyn, mechatronikę, ekonomię, finanse i rachunkowość.

 

Klasa B
Przedmioty rozszerzone: matematyka – informatyka – język angielski

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Profil dla uczniów, którzy chcą bardzo dobrze przygotować się do matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a także z informatyki na poziomie rozszerzonym. Kierunki studiów, które można brać pod uwagę, stając się absolwentem tej klasy to między innymi: matematyka, informatyka, budownictwo, architektura, ekonomia, geodezja, logistyka, marketing, mechanika               i budowa maszyn, zarządzanie.

 

Klasa C
Przedmioty rozszerzone:  biologia, chemia, język angielski

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski,  biologia lub chemia (ocena wyższa)

Profil dla uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu biologii i chemii, planujących przyszłość związaną z zawodami medycznymi i pokrewnymi.  Dobrze zdana matura na poziomie rozerzonym z biologii lub chemii ułatwi rekrutację na następujące kierunki studiów: biologia, biotechnologia, chemia, fizjoterapia, weterynaria, dietetyka, technologia żywienia i żywności, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, medycyna, pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, farmacja, kryminologia, kryminalistyka.

 

Klasa D
Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka, język angielski

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia

Profil przeznaczony dla uczniów, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy dotyczącej funkcjonowania organizmów żywych, ale także łączeniem jej z poszerzoną wiedzą z zakresu matematyki. Matematyka lub biologia zdawana na poziomie rozszerzonym umożliwia otrzymanie wysokich wyników w rekrutacji na: biotechnologię, inżynierię medyczną, ratownictwo medyczne, analitykę medyczną, biomatematykę, inżynierię produkcji, kryminologię.

 

Klasa E
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia

 Profil dla uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy dotyczącej funkcjonowania środowiska geograficznego naszej planety i łączeniem jej z poszerzoną wiedzą z zakresu matematyki. Przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z geografii i matematyki umożliwi sukces tym, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiowaniem: matematyki, geografii, geodezji, kartografii, turystyki i rekreacji, ekonomii, logistyki, energetyki.

 

Klasa F
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, historia

 Profil umożliwiający pogłębianie wiedzy z zakresu przedmiotów humanistycznych, wiążących swoją przyszłość z poznawaniem zjawisk kulturowych i procesów historycznych. Matura z języka polskiego

i historii zdawana na poziomie rozszerzonym będzie przydatna w procesie rekrutacji na:  prawo, prawo i administrację, historię, politologię, stosunki międzynarodowe, europeistykę, psychologię, socjologię, architekturę, filologię polską, filozofię, dziennikarstwo, kulturoznawstwo.

 

Klasa G
Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia

 Profil dla uczniów, którzy są pogłębiać wiedzę dotyczącą kultury i zjawisk przyrodniczych. Przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego i biologii umożliwi kontynuację nauki na kierunkach: psychologia, pedagogika, socjologia, logopedia, dietetyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, praca socjalna, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, mediacja międzykulturowa, logopedia z audiologią.

zrzut-ekranu-2023-03-16-174032

 

Skip to content