Klasy ILO – przedmioty dodatkowe, religia, etyka, wdżwr

Poniżej druk wyboru przedmiotów dodatkowych oraz deklaracja  dot. udziału w zajęciach z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2017/2018:

ILO-deklaracja