Klasy I i II LO – przedmioty dodatkowe, religia, etyka, wdżwr

Poniżej druk wyboru przedmiotów dodatkowych oraz deklaracja  dot. udziału w zajęciach z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2019/2020:

Deklaracja wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym w II klasie liceum

Ankieta dotycząca wyboru przedmiotów dodatkowych w III klasie liceum