Klasy ILO – przedmioty dodatkowe, religia, etyka, wdżwr

Poniżej druk wyboru przedmiotów dodatkowych oraz deklaracja  dot. udziału w zajęciach z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2018/2019:

Deklaracja ILO