Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców:
  • Przewodniczący Rady Rodziców: Iwona Lebiedziejewska
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców: Artur Segiet
  • Skarbnik Rady Rodziców: Anna Ćwiszewska
  • Sekretarz Rady Rodziców: Katarzyna Koncewicz
  • Członek Rady Rodziców: Małgorzata Majewska-Homoncik
  • Członek Rady Rodziców: Romuald Gniewek

Komisja Rewizyjna:

  • Mirosław Ziemianowicz – przewodniczący
  • Ilona Bogucka – członek komisji
  • Marek Łygan – członek komisji

Kontakt mailowy z RR: rr.zso1jg@gmail.com

Kochani Rodzice!

Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wsparcie naszej szkoły, naszego „Żeroma”. Prosimy o dokonanie wpłat na Radę Rodziców. Dzięki Waszej pomocy możemy wspierać uczniów w rozwijaniu ich pasji, pomagać im w dojazdach na liczne konkursy, zawody, olimpiady. Kupujemy, a właściwie Państwo kupują dzieciakom nagrody, słowem, wspomagacie ich rozwój i nagradzacie ambicje. Fundujecie stypendia dla najzdolniejszych i zapomogi dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Minimalna kwota, o którą prosimy to 50 zł. Nie jest to wiele, ale jeśli Państwo ją wpłacą, może się uzbierać naprawdę pokaźna kwota.

Proszę nam wierzyć, wszystkie wpłaty są skrupulatnie rozliczane i przeznaczone wyłącznie dla naszych uczniów! Co jakiś czas będziemy informować Państwa o poniesionych wydatkach.

Bardzo dziękujemy w imieniu własnym i uczniów!
Rada Rodziców

Rada Rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18
nr rachunku: 40 20 30 0045 1110 0000 0081 0790
NIP: 611 23 84 776

Przy wpłatach prosimy o dopisek” darowizna dla szkoły” wraz z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.