Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców:
  • Przewodniczący Rady Rodziców: Dariusz Wojciechowski, tel.: 601 445 761
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców: Mariusz Andrzejewski
  • Skarbnik Rady Rodziców: Anna Ćwiszewska
  • Sekretarz Rady Rodziców: Żaneta Marmon-Leśniak
  • Członek Rady Rodziców: Tadeusz Kolbuch
  • Członek Rady Rodziców: Monika Zielonka

Rada Rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18
nr rachunku:40 20 30 0045 1110 0000 0081 0790
NIP: 611 23 84 776

Przy wpłatach prosimy o dopisek” darowizna dla szkoły” wraz z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.

W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy za wsparcie.