Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:
 
  • Przewodniczący Rady Rodziców: Artur Segiet
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców: Barbara Retzlaff-Łada
  • Skarbnik Rady Rodziców: Weronika Woźniakowska
  • Sekretarz Rady Rodziców: Katarzyna Koncewicz
  • Członek Rady Rodziców: Monika Łobaczewska-Rogalska
  • Członek Rady Rodziców: Małgorzata Wrotniewska

Komisja Rewizyjna:

  • przewodniczący: Mirosław Ziemianowicz
  • członek komisji: Ilona Bogucka
  • członek komisji: Marek Łygan

Kontakt mailowy z RR: rr.zso1jg@gmail.com

Rada Rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18
nr rachunku: 40 20 30 0045 1110 0000 0081 0790
NIP: 611 23 84 776

Przy wpłatach prosimy o dopisek „darowizna dla szkoły” wraz z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.