Rada Rodziców

Szanowni Państwo,

     W imieniu  Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze,  pragniemy serdecznie podziękować za wszystkie dotychczasowe, dobrowolne wpłaty na konto szkoły na fundusz Rady Rodziców i zgodnie z regulaminem informujemy, że wszystkie pieniądze, które Państwo wpłacacie, w całości wracają do uczniów Naszej Szkoły w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych, konkursów przedmiotowych, nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe czy też wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach losowych, itp.  

Uprzejmie informujemy, że dotychczasowy stan wpłat w skali całej szkoły wynosi 26,40 % kwoty przypisu łącznej wpłaty na fundusz Rady Rodziców. Pragniemy wyróżnić klasy, które dokonały najwyższych wpłat w poszczególnych rocznikach:

Klasy pierwsze : 1A – 60,34%, 1G – 55,88%, 1B3 – 51,79%
Klasy drugie     : 2A1 – 36,51%
Klasy trzecie    : 3B2 – 29,41%

Bardzo prosimy Rodziców, którzy jeszcze nie zasilili funduszu Rady Rodziców  o dobrowolną wpłatę. Sugerowana kwota to: 50zł na semestr/ 100zł na rok.

Pragniemy również poinformować, że już przy 50% frekwencji wpłat, 20% zostanie zwrócone klasie, do dowolnego wykorzystania w ramach funduszu klasowego.

Za każdą wpłaconą kwotę serdecznie dziękujemy!

Artur Segiet
Rada Rodziców

 
 
 
Prezydium Rady Rodziców:
  • Przewodniczący Rady Rodziców: Artur Segiet
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców: Barbara Retzlaff-Łada
  • Skarbnik Rady Rodziców: Weronika Woźniakowska-Pałac
  • Sekretarz Rady Rodziców: Katarzyna Koncewicz
  • Członek Rady Rodziców: Monika Łobaczewska-Rogalska
  • Członek Rady Rodziców: Małgorzata Wrotniewska

Komisja Rewizyjna:

  • przewodniczący: Mirosław Ziemianowicz
  • członek komisji: Ilona Bogucka
  • członek komisji: Marek Łygan

Kontakt mailowy z RR: rr.zso1jg@gmail.com

Rada Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18
nr rachunku: 40 20 30 0045 1110 0000 0081 0790
NIP: 611 23 84 776

Przy wpłatach prosimy o dopisek „darowizna dla szkoły” wraz z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.