Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców:
  • Przewodniczący Rady Rodziców:
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców:
  • Skarbnik Rady Rodziców:
  • Sekretarz Rady Rodziców:
  • Członek Rady Rodziców:
  • Członek Rady Rodziców:

Rada Rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18
nr rachunku:40 20 30 0045 1110 0000 0081 0790
NIP: 611 23 84 776

Przy wpłatach prosimy o dopisek” darowizna dla szkoły” wraz z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.

W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy za wsparcie.