I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

I Liceum Ogólnokształcące im St. Żeromskiego – Złotą Szkołą Rankingu Perspektyw 2020

I Liceum Ogólnokształcące im St. Żeromskiego – Złotą Szkołą Rankingu Perspektyw 2020

On Styczeń 14, 2020, Posted by , In Aktualności, With Możliwość komentowania I Liceum Ogólnokształcące im St. Żeromskiego – Złotą Szkołą Rankingu Perspektyw 2020 została wyłączona

Po raz kolejny, po latach 2017, 2018 i 2019, praca uczniów i nauczycieli oraz efekty tej pracy zostały docenione przez Kapitułę Rankingu Perspektyw przyznając I Liceum Ogólnokształcącemu im. St. Żeromskiego w Jeleniej Górze znak jakości „Złotej Szkoły” Perspektyw 2020. I LO zajęło 128 miejsce w Polsce oraz 9 na Dolnym Śląsku. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące były oceniane za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych ( 25% punktacji), oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45% punktacji).

Serdecznie gratulujemy nauczycielom, absolwentom oraz uczniom szkoły i dziękujemy za  pracę, która zaowocowała wspaniałymi wynikami maturalnymi oraz przełożyła się na tytuły finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych.

 Dyrekcja I LO

Comments are closed.
Skip to content