I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne:
Stwarzamy możliwości rozwijania zainteresowań, poszerzenia własnych wiadomości i pogłębiania umiejętności oraz skutecznie przygotowujemy do egzaminów, konkursów i olimpiad przedmiotowych. Oferujemy Wam zajęcia do wyboru, takie jak:

 • koło matematyczne
 • matematyka użytkowa
 • biologia – edukacja dla zdrowia i ekologia
 • DSD- Deutsches Sprachdiplom
 • geografia (koło olimpijskie i turystyczne),
 • zajęcia sportowe:
  • piłka siatkowa dziewcząt,
  • piłka siatkowa chłopców,
  • piłka koszykowa dziewcząt,
  • piłka koszykowa chłopców,
  • zajęcia w siłowni,
  • biegi na orientację,
  • zajęcia gimnastyczne w sali lustrzanej

Dla uczniów potrzebujących wsparcia i dodatkowej pomocy oferujemy zajęcia uzupełniające z zakresu:

 • matematyki
 • chemii
 • fizyki
 • języka polskiego
 • biologii
 • i innych przedmiotów wg potrzeb uczniów.

Oferta dodatkowa:
Oferujemy swoim uczniom także wiele zajęć dodatkowych, których forma i zastosowane metody pozwalają rozwijać wiedzę, zainteresowania i pasje, kształcić umiejętności praktyczne niezwiązane bezpośrednio z nauczanymi przedmiotami, rozwijać aktywność społeczną, inicjować lub włączać się w działania charytatywne, nawiązywać nowe kontakty, sprawdzić się w pracy zespołowej.

Są to:

 • wyjazdowe  Warsztaty Integracyjne w Przesiece dla uczniów klas pierwszych,
 • Żeromalia – wiosenne święto szkoły”,
 • seminaria prowadzone przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • pokazy i seminaria prowadzone przez naukowców Politechniki Wrocławskiej
 • międzyoddziałowy system nauki języków obcych,
 • warsztaty astronomiczne,
 • warsztaty przyrodnicze,
 • warsztaty regionalno – turystyczne i geograficzne,  prowadzone przez studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • udział w rajdach turystycznych,
 • zagraniczne wycieczki: na Wyspy Brytyjskie do Anglii, Szkocji, Walii i do krajów francuskojęzycznych: Francji, Belgii i Luxemburga, rejs jachtem Pogoria po Morzu Śródziemnym,
 • międzynarodowa wymiana młodzieży ze szkołami w Alfeld i Heidelbergu,
 • zajęcia sportowe: gry zespołowe, zajęcia siłowe, wytrzymałościowe, nordic walking, biegi na orientację,
 • tradycyjne imprezy sportowe:
  • Mistrzostwa szkoły w narciarstwie alpejskim i snowboardzie
  • Mistrzostwa szkoły w narciarstwie biegowym
  • Rajd rowerowy o puchar dyrektora szkoły w Górach Izerskich
  • Szkolny turniej tenisa ziemnego
  • Mikołajkowe mistrzostwa szkoły w pływaniu
  • Dzień Sportu Szkolnego
 • program „BEZPIECZNE WAKACJE” z udziałem WOPR, GOPR, Policji, ratowników   medycznych,
 • akcja poszukiwania dawców krwi i szpiku kostnego „PODARUJ KOMUŚ ŻYCIE”,
 • corocznie organizowany przez całą społeczność szkolną Koncert Charytatywny,będący prezentacją twórczości i talentów młodzieży, z którego dochód przeznaczony jest na potrzeby uczniów i szkoły.
Skip to content