I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Regulamin

HARMONOGRAM  REKRUTACJI KANDYDATÓW

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Jeleniej Górze 
na rok szkolny 2018/2019

1. Kandydaci składają podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji) od 1 czerwca 2018r. godz. 8:00 do 20 czerwca 2018r., godz. 15:00.

2. Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach testu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru w terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 do godz. 15:00.

3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do liceum – 13 lipca 2018 r. (piątek), godz. 11.00.

4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i 3 zdjęć legitymacyjnych do 25 lipca 2018 do godz. 15:00.

5. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do liceum – 26 lipca 2018 r. (środa), godz. 11.00.

Przydatne pliki:

  • Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych I LO w Jeleniej Górze – rok szkolny 2018/2019: Regulamin rekrutacji LO 2018
  • Zaproszenie na dni otwarte: dni_2018
  • Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. St.Żeromskiego w Jeleniej Górze na rok 2018/19: informator_2018_19
Skip to content