I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Klasa humanistyczna z elementami wiedzy o psychologii

Klasa humanistyczna z elementami wiedzy o psychologii

przedmioty rozszerzone: język polski, historia

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru:
biologia / chemia / fizyka / geografia / historia sztuki / informatyka / język obcy / matematyka / wiedza o społeczeństwie

Oferta skierowana jest do:

  • osób przygotowujących się do studiowania na kierunkach uniwersyteckich i myślących o zawodzie prawnika, filologa, tłumacza literatury, psychologa, dyplomaty, dziennikarza, itp.,
  • młodych humanistów, osób twórczych i ciekawych świata, interesujących się literaturą, historią, sztuką, filozofią,
  • osób pasjonujących się przeszłością i teraźniejszością – badaniem i analizowaniem wydarzeń dawnych i aktualnych,
  • osób zainteresowanych elementami wiedzy o psychologii.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa, poznają podstawy filozofii, doskonalą umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie, uczą się
odbioru i analizowania różnorodnych tekstów kultury.

Uczestniczą w zajęciach przygotowanych we współpracy z miejskimi instytucjami kultury (Muzeum Karkonoskie, BWA, Książnica Karkonoska, Teatr im. C. K. Norwida) i ośrodkami uniwersyteckimi.Biorą czynny udział w życiu kulturalnym miasta.

Wiedzę historyczną uczniowie będą poszerzać w czasie wyjść do archiwum, muzeów, podczas wycieczek przedmiotowych i warsztatów, a także prezentując efekty swoich badań w formie wystaw i konferencji.

 

Skip to content