I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Klasa humanistyczna z edukacją językową

Klasa humanistyczna z edukacją językową

przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru:
język obcy / historia sztuki / biologia / chemia / fizyka / geografia / informatyka / matematyka

Oferta skierowana jest do:

  • osób zainteresowanych możliwością łączenia wiedzy z różnych obszarów kultury, zafascynowanych językami obcymi, a także literaturą, historią, filozofią, psychologią, socjologią czy mediami,
  • absolwentów chcących kontynuować naukę na kierunkach uniwersyteckich (przede wszystkim neofilologie). Profil klasy jest odpowiedni także dla osób planujących studiowanie wiedzy o teatrze, starających się o przyjęcie na wydział aktorski, reżyserski, operatorski szkół teatralnych i filmowych.

Uczniowie mogą uczestniczyć w warsztatach teatralnych, prowadzonych we współpracy z Teatrem im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze.
Elementem kształcenia mogą być zajęcia w ramach kursów Filmoteki Szkolnej przybliżające specyfikę mediów i sposób ich oddziaływania na odbiorcę.

Skip to content