I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Klasa biologiczno-chemiczna medyczna

Klasa biologiczno-chemiczna medyczna

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru:
fizyka / geografia / historia sztuki / informatyka / język obcy / matematyka / wiedza o społeczeństwie

Oferta dla uczniów, którzy chcą:

* poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych z naciskiem na edukację prozdrowotną i medyczną,
* zdobywać umiejętności praktycznego prowadzenia obserwacji, doświadczeń i badań laboratoryjnych,
* uczyć się na poziomie rozszerzonym języków obcych, rozwijać słownictwo techniczne,
* studiować na wszystkich kierunkach uniwersytetów medycznych, przyrodniczych oraz kierunkach pokrewnych.

Ofertę kierujemy do uczniów szczególnie zainteresowanych wiedzą medyczną, którą mogą pogłębiać na zajęciach dodatkowych: zajęciach laboratoryjnych z chemii, fizyki prowadzonych w pracowniach szkolnych i uczelnianych oraz licznych wykładach i warsztatach przyrodniczych z udziałem pracowników naukowych uczelni dolnośląskich.

Tradycją są wyjazdowe warsztaty biologiczno-chemiczne.

Skip to content