I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Rada Rodziców

Szanowni Państwo!

Dzięki ofiarności Rodziców, a także wszystkich Przyjaciół naszego Liceum w dniu 28.04.2023 r, o godz. 12.00 w szkolnej Auli powitamy NOWY SZTANDAR.

Zostanie przekazany kolejnym pokoleniom przez żegnających szkołę  tegorocznych Maturzystów,  czyli absolwentów uczących  się w latach 2019-2023.

Pomysłodawcą tej wspanialej inicjatywy był Pan Jacek Dziedziński, pieczę nad wykonaniem sprawowała Rada Rodziców pod czujnym okiem Dyrekcji.

Nie byłoby to jednak możliwe bez zaangażowania całej Szkolnej Społeczności.

Jesteśmy zaszczyceni, że obdarzyliście nas Państwo zaufaniem powierzając nam środki na ten jakże szczytny cel, dzięki czemu I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze otrzyma  długo wyczekiwany sztandar, w tak ważnym rocznicowym roku 110-lecia.

 

Serdecznie zapraszamy na uroczystość i pozostajemy z wyrazami szacunku!

Prezydium Rady Rodziców 2022/2023:

Katarzyna Kamińska-Wojtasik – Przewodnicząca Rady Rodziców

Beata Sosulska-Baran – zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Aleksandra Fac – Skarbnik Rady Rodziców

Izabella Salamon – Sekretarz Rady Rodziców

Agnieszka Chudzik – Członek Rady Rodziców

Adam Niklewicz – Członek Rady Rodziców

 

Komisja Rewizyjna:

Sylwia Mazurek

Monika Trojan

Jacek Dziedziński.

 

 

Kontakt mailowy z RR: rr.zso1jg@gmail.com

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18
nr rachunku: 40 20 30 0045 1110 0000 0081 0790
NIP: 611 23 84 776

received_590267509723042
2020/2021 Rada Rodziców
Drodzy Rodzice,
w tym trudnym roku szkolnym 2020/2021 zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wpłaty na rzecz Rady Rodziców I LO w Jeleniej Górze.

Pieniądze, które Państwo wpłacacie, w całości wracają do uczniów naszej szkoły przede wszystkim w postaci nagród za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (w zeszłym roku szkolnym wydaliśmy na ten cel ok. 10.000zł) oraz stypendiów dla najlepszych (w zeszłym roku szkolnym – ok. 6.000zł). Dofinansowujemy także organizację uroczystości szkolnych, staramy się zapewnić transport na konkursy przedmiotowe oraz wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach losowych.

W tym roku szkolnym udało nam się już – we współpracy z PWiK Wodnik w Jeleniej Górze i dzięki szczególnemu zaangażowaniu członkini Prezydium Rady Rodziców – p. Katarzyny Kamińskiej-Wojtasik – zorganizować  bezpłatny dystrybutor filtrujący wody pitnej. Będzie on dostępny na terenie naszej szkoły dla wszystkich uczniów i nauczycieli, oczywiście z zachowaniem standardów higienicznych związanych ze stanem epidemicznym.
Rozpoczęliśmy również realizację zakupu rolet na okna w nasłonecznionych klasach języka angielskiego oraz dofinansowaliśmy zakup wideoprojektora i głośnika, które pozwolą w jakimś stopniu zmniejszyć tłok na sali gimnastycznej podczas lekcji WF. Część zajęć będzie polegała na demonstracji trendów nowoczesnych metod treningowych przy pomocy internetowych platform dydaktycznych. Dodatkowo znaleźliśmy sponsorów, którzy ufundowali kilka dobrej klasy piłek nożnych i przeznaczyliśmy środki na zakup innego sprzętu sportowego (rakietki, piłki do siatkówki).
Zachęcamy do dokonywania wpłat – sugerowana kwota to 50zł na semestr (100zł za rok).
Szkolne Konto Rady Rodziców:  40 2030 0045 1110 0000 0081 0790.
Przy wpłatach prosimy o dopisek „składka na rzecz Rady Rodziców” wraz z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.
Chcielibyśmy jeszcze przypomnieć, że przy 50% frekwencji wpłat, 20% zostanie zwrócone klasie do dowolnego wykorzystania w ramach funduszu klasowego.

Za każdą wpłaconą kwotę serdecznie dziękujemy!

w imieniu Prezydium Rady Rodziców I LO w Jeleniej Górze
Maciej Talarczyk – przewodniczący Rady Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodniczący Rady Rodziców: Maciej Talarczyk
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców: Ilona Bogucka
  • Skarbnik Rady Rodziców: Weronika Woźniakowska-Pałac
  • Sekretarz Rady Rodziców: Katarzyna Koncewicz
  • Członek Rady Rodziców: Dorota Klin
  • Członek Rady Rodziców: Katarzyna Kamińska-Wojtasik

Komisja Rewizyjna:

  • przewodniczący: Mirosław Ziemianowicz
  • członek komisji: Sylwia Mazurek
  • członek komisji: Adam Niklewicz

Kontakt mailowy z RR: rr.zso1jg@gmail.com

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18
nr rachunku: 40 20 30 0045 1110 0000 0081 0790
NIP: 611 23 84 776

Skip to content