I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Projekty

 

Programy i projekty edukacyjne realizowane w szkole:

 

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 

https://www.gov.pl/web/edukacja/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025

 

nprcz-logotyp-podstawowy-rgb

nprcz-logotyp-poziomy-rgb

nprcz-belka-men-kolor-rgb

 

 

 • Wysoka Jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach –    informacje o projekcieharmonogram zajęć w projekcie:

informacja-nt-projektu-wysoka-jakosc-edukacji-w-jeleniogorskich-szkolach

informacja_projekt

Harmonogram zajęć – wrzesień 2023

wrzesien-23_harmonogram_ilo-zal

ilo_harmonogram_wrzesien_23

http://zerom.4me.pl/wp-content/uploads/wykaz-godzin22_23.pdf

 • Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia – zakończony
 • „Zwolnieni z teorii”
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • „Współpraca Politechniki Wrocławskiej ze szkołami ponadgimnazjalnymi” – zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki, chemii
 • „Fizyka laboratoryjna”
 • „zDolny Śląsk” – program wspierania uzdolnień,
 • szkoła współpracuje z międzynarodową organizacją studencką AIESEC w ramach programu PEACE
 • współpraca i wymiany międzynarodowe ze szkołami
 • „Dolnośląski Festiwal Nauki”
 •  projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego „Azymut liceum”
 • „Klasy frankofońskie na Śląsku”
 •  Projekt DSD 2 – Deutsches Sprachdiplom II
 • „Moja Mała Ojczyzna”
 • „Teatr jest światem”
 • „Światowy tydzień przedsiębiorczości”
 • „Akademia Finansów Osobistych AFINO”
 • „Ekonomia – nowe trendy i wyzwania”
 • „Orzeł Dolnośląski”
 • „European Studies” – międzynarodowy program współpracy ze szkołami w Irlandii, Irlandii Północnej, Danii, Niemczech i Hiszpanii
 • MUNOL – coroczny udział w symulacjach obrad Zgromadzenia ONZ, odbywa się w Niemczech
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego należy do Szkół Stowarzyszonych UNESCO w Niemczech: w Heidelbergu, Alfeld, Daun, Lubece
 • „Gorzki to chleb jest Polskość” – współudział w projekcie BWA, Książnicy Karkonoskiej, Teatru C.K. Norwida
 • Projekt charytatywny „Wielka Paka dla Dzieciaka”
 • Projekt Stowarzyszenia Odra – Niemen „Rodacy Bohaterom”
 • „Bal integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych’
 • „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – program profilaktyczny
 • „Zdążyć na czas” – profilaktyka uzależnień
 • „Młodzi głosują” w ramach współpracy z CEO
 • Dolnośląska Gala Talentów.
Skip to content