I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Stypendium szkolne 2018/2019

Stypendium szkolne 2018/2019

On Wrzesień 3, 2018, Posted by , In Aktualności, With Możliwość komentowania Stypendium szkolne 2018/2019 została wyłączona

W roku szkolnym 2018/2019 rodzice uczniów mogą wnioskować o przyznanie stypendium szkolnego dla dziecka/dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego wynosi:

  • 514 zł. netto – dochód na jedną osobę w rodzinie do dnia 30.09.2018 r.
  • 528 zł. netto – dochód na jedną osobę w rodzinie do dnia 01.10.2018 r.

Uzupełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać u pedagoga szkolnego (pokój 102) do dnia 14 września 2017 roku. Wnioski należy składać w szkole najstarszego dziecka.

karta-uslug-stypendia

oswiadczenie-dochod-5-krotnosc

tabela-sytuacja-dochodowa-poszczegolnych-czlonkow

umjg-dokumenty-do-refundacji-stypendium-szkolnego

upowaznienie

wniosek

wydatki-kwalifikowane

zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego ( nagłe zdarzenie losowe, długotrwała choroba, zabieg, operacja, konieczność rehabilitacji) uzasadniającego przyznanie w/w zasiłku.

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć u pedagoga szkolnego (pok. 102 lub 106)

Comments are closed.
Skip to content