I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

II SZKOLNY KONKURS POETYCKI

II SZKOLNY KONKURS POETYCKI

On Luty 9, 2017, Posted by , In Aktualności,Komunikaty,Kultura, With Możliwość komentowania II SZKOLNY KONKURS POETYCKI została wyłączona

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH POETÓW DO UDZIAŁU W II SZKOLNYM KONKURSIE POETYCKIM.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
  w Jeleniej Górze.
 3. Inicjatorami i szkolnymi koordynatorami konkursu są pracownicy Szkolnego Centrum Informacji.
 4. Celem konkursu jest:

– popularyzacja poezji

– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

– pobudzanie kreatywności młodzieży.

 1. Zasady konkursu
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum i liceum. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac konkursowych.
 3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,
  a w szczególności punkty 5 i 6 regulaminu, oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 utworów poetyckich.
 5. Forma prac:

Podpisane prace prosimy składać do biblioteki szkolnej na nośnikach elektronicznych do dnia 15 marca 2017r.

 1. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku ZSO Nr 1 oraz na stronie internetowej naszej szkoły.
 2. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji w materiałach związanych z promocją ZSO Nr 1
  z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Organizator przewiduje nagrody za pierwsze trzy miejsca.
 3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejsc rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród.
 4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
  na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
Comments are closed.
Skip to content