I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

DELF – paszport do przyszłości!

DELF – paszport do przyszłości!

On Kwiecień 12, 2017, Posted by , In Aktualności, With Możliwość komentowania DELF – paszport do przyszłości! została wyłączona

DELF – paszport do przyszłości!

Niniejszym informujemy uczniów uczących się języka francuskiego, że tegoroczna edycja egzaminu DELF (DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE) na poziomach A1, A2 i B1 odbędzie się w naszej szkole    w sobotę 10 czerwca 2017r.

O godzinie 900 rozpocznie się część pisemna dla wszystkich poziomów.

Część ustna zacznie się niezwłocznie po zakończeniu egzaminów pisemnych i zostanie przeprowadzona według odrębnego planu podanego do wiadomości kandydatom w dniu egzaminu.

Przypominamy, że formuła egzaminu obejmuje cztery sprawności językowe:

– rozumienie ze słuchu,

– rozumienie tekstu czytanego,

– wypowiedź pisemna,

– wypowiedź ustna.

Do zdawania egzaminu DELF A2 zachęcamy przede wszystkim uczniów trzeciej klasy gimnazjum.

Poziom DELF B1 proponujemy uczniom trzecich klas LO.

Do egzaminu DELF A1 mogą przystąpić uczniowie pozostałych klas.

Wspólne przygotowania do egzaminu zintensyfikujemy z gimnazjalistami po egzaminach gimnazjalnych, a z licealistami od drugiej połowy maja br.

Zapisy na egzamin przyjmują nauczyciele języka francuskiego, a opłata egzaminacyjna dla uczniów naszej szkoły wynosi po zniżce:

– 120 PLN za egzamin DELF A1

– 160 PLN za egzamin DELF A2

– 200 PLN ZA egzamin DELF B1

Należy dokonać jej do dnia 27 (dwudziestego siódmego) kwietnia 2017r. przelewem na konto, którego numer i dane są następujące:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze

Ul. Kochanowskiego 18

Nr rachunku: 40 2030 0045 1110 0000 0081 0790

NIP: 611 23 84 776

oraz podać imię i nazwisko kandydata, a także określić poziom egzaminu (DELF A1, DELF A2, DELF B1).

Uzyskanie dyplomu DELF (wystawianego przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej) jest dowodem, że wysiłek włożony w naukę języka francuskiego w gimnazjum i w liceum, przyniósł wymierny efekt w postaci certyfikatu językowego powszechnie uznawanego na całym świecie i ważnego do końca życia. Oprócz tego, że daje osobistą satysfakcję, stanowi urzędowe zaświadczenie o poziomie biegłości językowej określonej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Nauczyciele języka francuskiego:

Magdalena Zielińska

Beata Wieromiej-Wojdak

Comments are closed.
Skip to content