I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Archiwa Państwowe zapraszają do udziału w konkursie ….

Archiwa Państwowe zapraszają do udziału w konkursie ….

On Czerwiec 16, 2020, Posted by , In Aktualności,Komunikaty,Kultura, With Możliwość komentowania Archiwa Państwowe zapraszają do udziału w konkursie …. została wyłączona

Z okazji XIII Międzynarodowego Dnia Archiwów i w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)” Archiwa Państwowe zapraszają do udziału w konkursie „O tempora, o mores! Zapiski rodzinnego archiwisty z czasów pandemii A.D. 2020 wywołanej koronawirusem”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca 2020 roku. Pula nagród to 28 tysięcy złotych

Celem konkursu jest dokumentowanie wydarzeń, doświadczeń, przeżyć, emocji, życia codziennego w wymiarze indywidualnym i rodzinnym. Powstałe w jego ramach relacje posłużą utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnieniu świadectw okresu tegorocznej pandemii.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć osobisty zapis wydarzeń, życia codziennego oraz przeżyć, emocji i doświadczeń obejmujący od 60 do 90 dni z okresu pandemii wywołanej koronawirusem. Zapiski z „czasów zarazy” mogą przyjąć formę dziennika, pamiętnika, bloga lub vloga, a przekazać można je w formie rękopisu, wydruku, dokumentu elektronicznego (np. pdf, doc, docx) lub linka. Autorzy mogą uzupełniać swoje relacje także o zdjęcia, rysunki, ilustracje, nagrania, prezentacje i inne istotne z ich punktu widzenia elementy.

Objętość prac konkursowych powinna być nie mniejsza 15 stron rękopisu, pliku tekstowego lub analogicznej objętość wpisów na blogu, a długość nie mniejsza niż pół godziny nagrań.

W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież do lat 18 (tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:
• dla dzieci i młodzieży do lat 18:
• I nagroda – 5000 zł
• II nagroda – 4000 zł
• III nagroda – 3000 zł
• wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł
• dla dorosłych:
• I nagroda – 5000 zł
• II nagroda – 4000 zł
• III nagroda – 3000 zł
• wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

Pracę Konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przesłać:
1. na adres mailowy: archiwumpandemii@archiwa.gov.pl w tytule wpisując: Konkurs „Zapiski z czasów pandemii A.D. 2020”
2. pocztą na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Zapiski z czasów pandemii A.D. 2020”

Szczegółowe zasady i regulamin konkursu dostępne na stronie organizatora www.archiwa.gov.pl w zakładce Archiwum Pandemii/Konkurs: https://bit.ly/3h74W2N

https://www.archiwa.gov.pl/pl/archiwum-pandemii/5200?fbclid=IwAR0DqMK8UaXfIt0msyHXkNggTd2b-jTMVtRfda2EFWTHD-sd5gTkYvklQ88

Comments are closed.
Skip to content