I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie 2018

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że nasza placówka posiada od dnia 1 września 2018r. ubezpieczenie NNW w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AVIVA udostępniamy w załączeniu następujące dokumenty:

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

2. Informacja dotycząca zakresu ubezpieczenia

3. Informacja na temat sposobu zgłaszania szkody

4. Formularz zgłoszenia szkody

5. Oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów o zapoznaniu się z OWU

6. Lista imienna ubezpieczonych osób ubezpieczonych

Wszystkie powyższe dokumenty można pobrać – tutaj

Skip to content