Regulamin

HARMONOGRAM  REKRUTACJI KANDYDATÓW

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Jeleniej Górze 
na rok szkolny 2017/2018

1. Kandydaci składają podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji) od 1 czerwca 2017r. godz. 8:00 do 21 czerwca 2017r., godz. 15:00.

2. Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach testu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru w terminie do 27 czerwca 2017 do godz. 15:00.

3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do liceum – 7 lipca 2017 r. (piątek), godz. 11.00.

4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i 3 zdjęć legitymacyjnych do 18 lipca 2017 do godz. 15:00.

5. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do liceum – 19 lipca 2017 r. (środa), godz. 11.00.

Przydatne pliki:

  • Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych I LO w Jeleniej Górze – rok szkolny 2017/2018: Regulamin rekrutacji LO 2017
  • Zaproszenie na dni otwarte: dni_2017
  • Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. St.Żeromskiego w Jeleniej Górze na rok 2017/18: informator_2017_18