I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Klasa matematyczno-fizyczna

Klasa matematyczno-fizyczna

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru:
biologia / chemia / geografia / historia sztuki / informatyka / język obcy / wiedza o społeczeństwie

Oferta skierowana do uczniów, którzy chcą:

* myśleć technicznie i algorytmicznie,
* świadomie i efektywnie wykorzystywać technologie informacyjne,
* uczyć się na poziomie rozszerzonym języków obcych, rozwijać słownictwo techniczne,
* kontynuować naukę na studiach uniwersyteckich, technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych.

Dopełnieniem oferty są zajęcia laboratoryjne prowadzone na uczelniach technicznych, a także prezentacje, warsztaty i wykłady pracowników naukowych renomowanych uczelni dolnośląskich. W szkole prowadzone jest koło matematyczne, uczniowie mogą uczestniczyć we wszystkich projektach organizowanych przez Fundację Matematyków Wrocławskich. Prowadzone są również warsztaty matematyczno-astronomiczne.

Skip to content