I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Klasa biologiczno-chemiczna

Klasa biologiczno-chemiczna

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru:
fizyka / geografia / historia sztuki / informatyka / język obcy / matematyka / wiedza o społeczeństwie

Oferta dla uczniów, którzy chcą:

* poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
* zdobywać umiejętności praktycznego prowadzenia obserwacji, doświadczeń i badań laboratoryjnych,
* uczyć się na poziomie rozszerzonym języków obcych, rozwijać słownictwo techniczne,
* studiować na wszystkich kierunkach uniwersytetów medycznych, przyrodniczych oraz kierunkach pokrewnych.

Ofertę tę uzupełniają zajęcia laboratoryjne z chemii i fizyki prowadzone w pracowniach szkolnych i uczelnianych, a także prezentacje, warsztaty i wykłady pracowników naukowych uczelni dolnośląskich. Swoją wiedzę młodzież pogłębia poprzez badania z zakresu ekologii, realizowane we współpracy z KPN, Bankiem Genów w Kostrzycy i Polit. Wrocławską.

Tradycją są wyjazdowe warsztaty biologiczno-chemiczne.

Skip to content