I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Klasa biologiczna inżynieryjna

Klasa biologiczna inżynieryjna

przedmioty rozszerzone: biologia i matematyka

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru:
chemia / fizyka / geografia / historia sztuki / informatyka / język obcy / wiedza o społeczeństwie

Oferta dla uczniów, którzy chcą:

* poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych,
* zdobywać umiejętności praktycznego prowadzenia obserwacji, doświadczeń i badań laboratoryjnych,
* studiować na kierunkach łączących wiedzę przyrodniczą i techniczną, np.: biotechnologia, inżynieria genetyczna lub inżynieria środowiska.

Kierunek interdyscyplinarny. Ofertę kierujemy do uczniów szczególnie zainteresowanych w przyszłości tworzeniem nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowaniem m.in. w praktyce medycznej.

Ofertę uzupełniają zajęcia dodatkowe poszerzające umiejętności biologiczne, matematyczne oraz zajęcia laboratoryjne z chemii, fizyki, liczne wykłady, prezentacje i warsztaty przyrodnicze organizowane we współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej, KPN, Politechniką Wrocławską.

Tradycją są wyjazdowe warsztaty biologiczne.

Skip to content