Rada Rodziców: Dołącz archiwum Dokumenty

Zebranie RR
16.06.2016
Dnia 22.06.2016 r. (środa) o godzinie 17 odbędzie się zebranie Rady Rodziców

Zebranie RR
24.05.2016
Dnia 02.06.2016 r. (czwartek - przed wywiadówką) odbędzie się zebranie Rady Rodziców

Apel do Rodziców i Uczniów
21.04.2016
Akcja – Zbieramy na

Apel do Rodziców i Opiekunów
10.04.2016
Na pewne działania, które od lat były wspierane finansowo z Funduszu Rady Rodziców, zabrakło w tym roku środków. Brakuje np. środków na sfinansowanie wyjazdów naszych drużyn na mecze matematyczne

Organy RR
4.10.2015
Na pierwszym zebraniu w roku szkolnym 2015/2016 Rada Rodziców w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze w tajnym głosowaniu wybrała skład organów Rady Rodziców

Rada Rodziców
12.01.2015
Rada Rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Kochanowskiego 18
58-500 Jelenia Góra
nr rachunku bankowego:
40 2030 0045 1110 0000 0081 0790

ul. Kochanowskiego 18  
     Gimnazjum w ZSO Nr 158-500 Jelenia Góra  
     I LO im. Stefana Żeromskiego zerom@4me.pl