I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Matura

Matura

On Listopad 18, 2021, Posted by , In Matura, With Możliwość komentowania Matura została wyłączona

Matura 2022

Aby otrzymać świadectwo w 2022 r., należy:‎

  1. przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
  2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz
  3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent:
a. 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) albo
b. branżowej szkoły II stopnia (z 2022 r.), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,
jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.
W 2022 r. nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej – również z tego języka).

Tu znajdziecie najważniejsze informacje na temat matury 2022:

http://www.cke.edu.pl
https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny-informacje-dla-zdajacych/

WAŻNE!

Ze strony OKE proszę pobrać załącznik 1a, wypełnić go i dostarczyć do wychowawcy klasy do 27.09.2021r (załącznik 1a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 [Deklaracja A]).

Termin składania wstępnej deklaracji upływa 30 września 2021r. Nie czekajcie na ostatnią chwilę.

DEKLARACJE OSTATECZNE do 7 lutego 2022 r.

Jeśli będziesz  coś zmieniał w stosunku do zapisów DEKLARACJI WSTĘPNEJ, musisz  zgłosić się osobiście do gabinetu wicedyrektorów (106) . Tam zostaną naniesione poprawki w deklaracji.

Harmonogram matury 2022:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf

Komunikat o dostosowaniach:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf

Komunikat o przyborach pomocniczych:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki%202022.pdf

Komunikat o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego 2022:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%202022%20Informacja.pdf

Informatory o egzaminach:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Życzymy dobrych, przemyślanych wyborów!

Warto też zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez redakcję serwisu www.otouczelnie.pl   Jest to  bezpłatny niezbędnik online dla maturzystów o studiach, kierunkach studiów oraz maturze 2022.
Informacje zawierają wszystkie kierunki studiów, 392 uczelnie wyższe w Polsce oraz zasady rekrutacji na studia.
Comments are closed.
Skip to content