Egzamin Gimnazjalny

Zapraszamy do pobierania dokumentów niezbędnych do egzaminu gimnazjalnego 2019

  • komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego 2019:  harmonogram_2019
  • komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2019 roku:   przybory_gimnazjum_2019