I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

UWAGA!!! KONKURS NA WIERSZ PATRIOTYCZNY

UWAGA!!! KONKURS NA WIERSZ PATRIOTYCZNY

On Październik 5, 2018, Posted by , In Aktualności,Gimnazjum,Komunikaty,Kultura,Liceum, With Możliwość komentowania UWAGA!!! KONKURS NA WIERSZ PATRIOTYCZNY została wyłączona

Szkolne Centrum Informacyjne ogłasza KONKURS z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości na utwór poetycki o tematyce patriotycznej.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA UTWÓR POETYCKI O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

Organizatorem konkursu jest Szkolne Centrum Informacji w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze.

Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie uczuć patriotycznych wśród młodzieży.
 • Propagowanie piękna języka polskiego.
 • Rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką.
 • Promowanie uzdolnionych młodych twórców.

Zasady konkursu

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum i liceum.  Przystąpienie do konkursu
następuje przez zgłoszenie prac konkursowych.

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty
5 i 6 regulaminu, oraz zapewnia, że posiada  pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy.

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 utwory poetyckie.

4. Podpisane prace prosimy składać do biblioteki szkolnej w formie papierowej (możliwość
drukowania w bibliotece) do dnia 5 listopada 2018r.

5. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynk ZSO Nr 1 oraz na
stronie internetowej naszej szkoły.

6. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich
publikacji w materiałach związanych z  promocją ZSO Nr 1  z zaznaczeniem imienia i nazwiska
autora.

 Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Organizator przewiduje dla uczestników nagrody i wyróżnienia.
 3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu  rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród.
 4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
  wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.
 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w SCI.

foto-patriotyzm

Comments are closed.
Skip to content