I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

On Wrzesień 5, 2016, Posted by , In Aktualności,Komunikaty, With Możliwość komentowania Stypendium szkolne została wyłączona

W roku szkolnym 2016/2017 rodzice uczniów mogą wnioskować o przyznanie stypendium szkolnego dla dziecka/dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego wynosi:

  • 514 zł. netto – dochód na jedną osobą w rodzinie (zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 14 lipca 2015, Dz.U. z 2015 r. poz. 1058)
  • środki z programu 500+ nie są wliczane do dochodu

Uzupełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać u pedagoga szkolnego (pokój 102) do dnia 15 września 2016 roku. Wnioski należy składać w szkole najstarszego dziecka.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego ( nagłe zdarzenie losowe, długotrwała choroba, zabieg, operacja, konieczność rehabilitacji) uzasadniającego przyznanie w/w zasiłku.

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć u pedagoga szkolnego (pok. 102).

oświadczenie oświadczenie 5 krotność

UMJG – Dokumenty do refundacji stypendium szkolnego

upowaznienie uczeń pełnoletni

Wniosek o stypendium-zasiłek 2016

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego 2016

Załącznik sytuacja dochodowa

Comments are closed.
Skip to content