I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Stypendium szkolne 2021/2022

Stypendium szkolne 2021/2022

On Wrzesień 6, 2021, Posted by , In Aktualności, With Możliwość komentowania Stypendium szkolne 2021/2022 została wyłączona

W roku szkolnym 2021/2022 rodzice uczniów mogą wnioskować o przyznanie stypendium szkolnego dla dziecka/dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego wynosi:

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które ustala nowe kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

W związku z powyższym kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosić będzie 600 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.

Na dzień dzisiejszy kryterium dochodowe wynosi 528 zł netto.

W związku z powyższym, proszę zwrócić uwagę, że rodzice, którzy przekraczają dochód 528 zł, ale wykazują dochód do 600 zł na osobę w gospodarstwie domowym, również mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego. Wnioski te będą ponownie rozpatrywane w styczniu 2022 r. zgodnie z nowym rozporządzeniem i będą obejmować okres zasiłkowy I-VI.2022 r.

Potrzebne informacje oraz dokumenty pod adresem internetowym:

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/158/655/stypendia-szkolne

Uzupełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać u pedagoga szkolnego (pokój 102) do dnia 15 września 2021 roku. Wnioski należy składać w szkole najstarszego dziecka.

Comments are closed.
Skip to content