I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Studiuj we Francji!

Studiuj we Francji!

On Marzec 24, 2022, Posted by , In Aktualności,Komunikaty, With Możliwość komentowania Studiuj we Francji! została wyłączona

Znajomość każdego języka obcego to klucz otwierający nowy świat, to poznanie nowych ludzi, to również ciekawe perspektywy edukacyjne i zawodowe. Przypomniała o tym na dzisiejszym spotkaniu z uczniami kilku grup francuskich naszego liceum pani Iwona Gorczyca-Polus, przedstawicielka krakowskiej Agencji Campus France działającej przy Instytucie Francuskim w Polsce. Misja tej Agencji polega na promowaniu francuskiego szkolnictwa wyższego na świecie i szczegółowym informowaniu o możliwościach studiowania na uczelniach we Francji (studia w językach francuskim lub angielskim), na uczelniach polskich i francuskich ściśle ze sobą współpracujących, a których ukończenie zwieńczone zostaje uzyskaniem podwójnego, polsko-francuskiego, dyplomu; ponadto, a może wręcz przede wszystkim, Agencja wspiera kandydatów przy aplikowaniu na wybrane uczelnie i kierunki, ubieganiu się o stypendium czy o inną, materialną bądź niematerialną, pomoc. Podczas spotkania Pani Iwona Gorczyca-Polus zapoznała więc uczniów z warunkami i terminami aplikowania na studia, kosztami edukacji na każdym poziomie, od licencjatu do doktoratu, jak również zapewniła o indywidualnym szerokim wspieraniu każdego kandydata. Podkreśliła przy tym, że wszystkie francuskie uczelnie państwowe oferują studia bezpłatne nie tylko dla obywateli Francji, ale także dla obywateli krajów należących do Unii Europejskiej, ponieważ koszty pokrywa rząd francuski. Student uiszcza na początku każdego roku akademickiego jedynie tzw. opłatę wpisową. Zatem podjęcie nauki w Republice Francuskiej na poziomie wyższym nie pozostaje tylko w sferze marzeń. Może stać się realnym planem dla lubiących wyzwania, otwartych na inną kulturę, odważnych i ambitnych młodych ludzi.

Dziękujemy za spotkanie 🙂

Comments are closed.
Skip to content