I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Program Deutsches Sprachdiplom Stufe B1

Program Deutsches Sprachdiplom Stufe B1

On Czerwiec 28, 2023, Posted by , In Aktualności,Komunikaty, With Możliwość komentowania Program Deutsches Sprachdiplom Stufe B1 została wyłączona
W tym roku szkolnym 41 uczniów naszego liceum uzyskało certyfikat DSD1💥
Gratulujemy uczniom i naszym germanistkom!
Program Deutsches Sprachdiplom Stufe B1
Co to jest DSD1?
Nasze liceum uczestniczy w programie DSD1 przygotowującym uczniów do zdania egzaminu
z języka niemieckiego Stałej Konferencji Ministrów Oświaty Republiki Federalnej Niemiec.
Egzamin DSD1 jest egzaminem państwowym i bezpłatnym. Przystępują do niego uczniowie w drugim roku nauki.
Oferta dla uczniów klas pierwszych.
W roku szkolnym 2023/2024 oferujemy naszym uczniom dodatkowe zajęcia w ramach programu DSDI , które zakończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu z języka niemieckiego na poziomie B1. Zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych.
Dlaczego warto wziąć udział w programie DSD1?
– Certyfikat DSD1 odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Na tym poziomie uczeń potrafi wypowiadać się prosto i spójnie na tematy z obszaru jego zainteresowań, przyszłych planów zawodowych. Potrafi wyjaśniać i uzasadniać swoje marzenia, nadzieje i poglądy,
– Certyfikat DSD1 jest potwierdzeniem umiejętności językowych przy ubieganiu się o przyjęcie do kolegiów w Niemczech.
– Certyfikat DSD1 to dodatkowy atut przy ubieganiu się o pracę.
Comments are closed.
Skip to content