I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

VII Warsztaty Geograficzne dla Gimnazjalistów i Licealistów

VII Warsztaty Geograficzne dla Gimnazjalistów i Licealistów

On Kwiecień 18, 2016, Posted by , In Komunikaty, With Możliwość komentowania VII Warsztaty Geograficzne dla Gimnazjalistów i Licealistów została wyłączona

Program VII Warsztatów Geograficznych dla Gimnazjalistów i Licealistów jest skierowany do uczniów zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i umiejętności z zakresu geografii i biologii. Większa część programu została zaplanowana pod kątem samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności przez uczniów podczas różnorodnych zadań praktycznych oraz zajęć terenowych.

Warsztaty odbędą się w dniach 12-13 maja 2016 r. w okolicach Łęknicy (Bory Dolnośląskie). Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze oraz pracowników Lasów Państwowych w Ruszowie. Zmagania z geografią połączone będą z zabawą i wypoczynkiem.

Całkowity koszt udziału wynosi:

 • 145 zł/osoby wpłat proszę dokonywać osobiście: w księgowości ZSO Nr 1, pokój 204 (II piętro) lub przelewem bankowym
  Rada Rodziców w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 18
  Nr rachunku: 40 2030 0045 1110 0000 0081 0790
 • 4 Euro/osoby wpłata bezpośrednio do p. Grzegorz Lustyka (wstęp do parku głazów narzutowych w Nochten Niemcy)

Szczegółowe informacje na temat programu i warunków uczestnictwa zainteresowani uczniowie otrzymają na adres mailowy, po wypełnieniu i oddaniu ankiety uczestnika (załącznik). Ankieta i pozostałe informacje są również dostępne na stronie internetowej www.zerom.4me.pl.

Termin zgłoszeń (dostarczenia wypełnionej ankiety) upływa 29 kwietnia 2016r., Wypełnioną i podpisaną ankietę prosimy składać w sekretariacie szkoły p.106, wcześniej można przesłać na adres e-mail pangeo@wp.pl z zaznaczeniem w temacie „VII Warsztaty Geograficzne”. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność złożenia ankiet i wpłat.

Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów warsztatów:
p. Grzegorz Lustyk tel. kom. 501 080 630
p. Ewa Parfianowicz tel. kom. 604 155 314

NOCLEG i baza dydaktyczna:
Hotel 22, Buczyny
e-mail: grillbarhotel@gmail.com
tel: 8888 40 999

transport: PKS Tour, Jelenia Góra

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW
VII Warsztatów Geograficznych dla Gimnazjalistów i Licealistów

Prosimy każdego uczestnika tegorocznych warsztatów geograficznych o zabranie ze sobą:

 • wypełnionej ankiety uczestnika (według zamieszczonego wzoru),
 • dowodu osobistego lub paszportu! Przekraczamy granicę z RFN,
 • obuwia na zmianę (do chodzenia w schronisku młodzieżowym),
 • obuwia na spacery terenowe, czapki, kurtki przeciwdeszczowej – przewidywane zajęcia terenowe,
 • przyborów do pisania i rysowania (długopisy, linijki, kątomierze, kredki, pisaki itp.)
 • sztućców oraz plastikowego kubka i talerzyka
 • latarki
 • dobrego humoru !!!

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW NA
„VII Warsztatach Integracyjnych dla Gimnazjalistów i Licealistów”

 1. Wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się obowiązującym przepisom obiektu noclegowego, w którym odbywają się warsztaty.
 2. Każdy uczestnik reprezentuje swoim zachowaniem dobre imię i społeczność szkoły.
 3. Każdego uczestnika obowiązuje regulamin ucznia, w szczególności niedopuszczalne jest spożywanie przez uczestników jakichkolwiek napojów alkoholowych, środków odurzających i palenie tytoniu.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do poszanowania mienia ośrodka, w przypadku zauważenia jakiejś usterki, należy ją niezwłocznie zgłosić opiekunowi. Jeżeli zniszczenie mienia nastąpi na skutek celowego działania, koszty usunięcia zniszczenia ponosi uczestnik, który się tego czynu dopuścił lub jego prawni opiekunowie.
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
  – punktualnego przychodzenia na posiłki oraz na zajęcia
  – aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach
  – natychmiastowego zgłaszania niedyspozycji, złego samopoczucia.
 6. Uczestnik warsztatów nie może opuszczać terenu hotelu bez zgody opiekunów.
 7. Każdy uczestnik powinien mieć dobry humor i mnóstwo geograficznej inwencji!

Z turystycznym pozdrowieniem
Ewa Parfianowicz i Grzegorz Lustyk

ZAŁĄCZNIKI:
Program VII Warsztatów Geograficznych: wg_2016_1
Ankieta uczestnika: wg_2016_3

Comments are closed.
Skip to content