I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Klasa 3C na warsztatach chemicznych

Klasa 3C na warsztatach chemicznych

On Październik 24, 2021, Posted by , In Aktualności, With Możliwość komentowania Klasa 3C na warsztatach chemicznych została wyłączona

Klasa 3C – profil biologiczno-chemiczno-matematyczny 15 października uczestniczyła w projekcie edukacyjnym, który odbył się w Zakładzie Uzdatniania Wody „Sosnówka” PWiK Wodnik przy ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze. W ramach programu uczniowie zapoznali się z procesem uzdatniania wody od ujęcia ze środowiska do przekazania jej do sieci wodociągowej i mieszkańców miasta.

Proces technologiczny prowadzony w Zakładzie Uzdatniania Wody „Sosnówka” przedstawiono wg poniższych punktów:

 1. Historia powstania Zakładu Uzdatniania Wody „Sosnówka” w latach 2005-2007 w ramach programu unijnego „ISPA/Fundusz Spójności”.
 2. Zasada działania Zbiornika „Sosnówka”. Źródłem wody dla Zakładu Uzdatniania Wody „Sosnówka” jest zbiornik retencyjny „Sosnówka” w gminie Podgórzyn, z którego woda spływa grawitacyjnie do pierwszego obiektu ciągu technologicznego ZUW – rozdzielczej komory zasuw.
 3. Cedzenie i ozonowanie wstępne. Woda surowa z rozdzielczej komory zasuw trafia na sita, gdzie jest cedzona w celu pozbawienia zawiesin i kierowana do komory ozonowania wstępnego, w której ozon oczyszcza wodę z drobnoustrojów.
 4. Przygotowanie wody do filtracji. Po ozonowaniu woda wstępnie uzdatniona trafia do budynku filtrów pośpiesznych i mieszana jest w komorach reakcji z chemikaliami: koagulantem, wodą wapienną i flokulantem. Wywołany zostaje proces koagulacji przez filtrację oraz korygowany jest odczyn pH.
 5. Proces koagulacji. Koagulant – 14% roztwór siarczanu glinu powoduje zlepianie się mniejszych cząsteczek zanieczyszczeń w tzw. kłaczki o dużych wymiarach, które łatwo odseparować.
 6. Podniesienie efektywności koagulacji z wykorzystaniem flokulanta, który podnosi efektywność procesu koagulacji – przyspiesza powstawanie dużych kłaczków oraz powoduje, że są one bardziej zbite i ciężkie, przez co łatwiej osadzają się na filtrach.
 7. Korekta odczynu pH wody wapiennej po koagulacji.
 8. Filtracja I stopnia. Z komór reakcji woda kierowana jest na filtry piaskowo-antracytowe, po przejściu przez złoże filtra stanowiące antracyt i piasek o różnych średnicach ziaren trafia do komory ozonowania pośredniego.
 9. Ozonowanie pośrednie i filtracja II stopnia. Po filtracji I stopnia woda ponownie poddawana jest ozonowaniu, a następnie trafia na filtry węglowe, które poprawiają smak, zapach i barwę wody.
 10. Końcowa korekta jakości wody i zbiorniki filtratu. Po filtracji II stopnia następuje korekta końcowej jakości wody przy użyciu węglanu sodu oraz chlorku magnezu, po czym woda kierowana jest do zbiorników filtratu.
 11. Pompownia II stopnia i wody płuczącej. Woda ze zbiorników filtratu, dezynfekowana podchlorynem sodu, tłoczona jest pompami pompowni sieciowej do zbiorników retencyjnych, skąd spływa do sieci wodociągowej.
 12. Odbiór wód popłucznych. Do osadników popłuczyn kierowane są wody z płukania sit, filtrów antracytowo-piaskowych i filtrów węglowych. Po odstaniu popłuczyny są kierowane do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
 13. Urządzenia pomiarowe wydajności systemu i sterowanie procesami technologicznymi. Pomiary wydajności systemu i jakości wody są na bieżąco dokonywane przez zainstalowany system aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

Podsumowując warsztaty chemiczne były dla uczniów bardzo atrakcyjną formą poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej o wiedzę praktyczną. Dzięki takim zajęciom uczniowie mogli lepiej zrozumieć jak działają urządzenia, czynniki chemiczne, czy też w jaki sposób przebiegają procesy uzdatniania wody, pozwalające na przygotowanie tego cennego dobra dla każdego z nas.

 Opiekunowie: Ewa Andrusyszyn i Ewelina Kukieła

 

 

 

Comments are closed.
Skip to content