Ewa Tucholska stypendystką Prezesa Rady Ministrów!

Ewa Tucholska stypendystką Prezesa Rady Ministrów!

Listopad 30, 2016, Opublikowano przez: ,

30 listopada br. w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Z naszego liceum stypendystką została Ewa Tucholska z klasy drugiej o profilu matematyczno-fizycznym (politechnicznym).

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Ewa spełniła wszystkie wymogi – jest uczennicą wszechstronnie uzdolnioną, co potwierdzają wyniki ze wszystkich przedmiotów. Dodatkowo zainteresowania matematyczne i humanistyczne oraz krajoznawcze wyniosły ją na wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych.

Ewa odebrała dyplom podpisany przez Prezesa Rady Ministrów z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W uroczystości towarzyszyła jej Pani dyrektor Małgorzata Kozińska.